EHV Eszperantó-magyar szótár
3. kiadás
IBSN 978-963-571-486-5

 

Az Magyarországon eddig kiadott legnagyobb eszperantó szótár: kb. 20 ezer szótövet (címszót) tartalmaz (NPIV: 16.780), kb. 50 ezer képzett/összetett szót (NPIV: 30.110) és majdnem 50 ezer példaszintagmát, számos utalást rokon és ellentétes értelmű szóra, valamint más jellegű összetételre. Megadja a leggyakoribb rövidítések feloldását, címkékkel utal a nyelvtani kategóriákra és a használati körre. Felöleli a modern nyelvhasználat szavait, számos földrajzi és tulajdonnevet ad meg, tartalmazza különböző szakterületek szavait, a leggyakoribb növény- és állatneveket latin megfelelőikkel együtt. A szóbokros (címszavas) szerkezet lehetővé teszi a jelentésmező és a használati kör alapos feltárását.

 

A fenti képre kattintva képet alkothatunk a szótár jellegéről.

 

Megvásárolható a MESZ könyvesboltjában: http://meszhea.superwebaruhaz.hu/category/7296

 

Vissza