EHV Esperanta-hungara vortaro
3a, korektita eldono
IBSN 978-963-571-486-5

 

La plej granda Esperanta vortaro eldonita ĝis nun en Hungario: ĝi entenas ĉ. 20 mil radikojn/ĉefvortojn (NPIV: 16.780), ĉ. 50 mil afiksitajn/kunmetitajn vortojn (NPIV: 30.110) kaj preskaŭ 50 mil ekzemplosintagmojn, multajn plusendojn al sinonimoj kaj antonimoj, krome al kunmetaĵoj de alia karaktero. Ĝi eksplikas la plej oftajn mallongigojn, klarigas per vinjetoj la gramatikajn kategoriojn kaj uzokampojn. Ĝi etendiĝas al vortoj de la moderna lingvouzo, konigas multajn geografiajn kaj proprajn nomojn, enhavas terminojn de diversaj fakterenoj, la plej oftajn besto- kaj plantonomojn kun ties latinaj ekvivalentoj. La vortartikola strukturo ebligas la ĝisfundan esploradon de la sencokampoj kaj uzterenoj.

 

Klakinte sur la supran bildon vi trovos specimenon de la vortaro.

 

Aĉetebla ĉe la retbutiko de HEA: http://meszhea.superwebaruhaz.hu/category/7296

 

Reen