Ĉefpaĝo

 

Carlo Collodi:

© © © La aventuroj de Pinokjo © © ©

Elitaligis: Giuseppe Croatini

 

 

1. Kiel okazis, ke majstro Ĉerizo, lignaĵisto trovis lignopecon, kiu ploris kaj ridis, kiel infano

 

2. Majstro Ĉerizo donacas la lignopecon al sia amiko Ĝepeto, kiu volas skulpti el ĝi miraklan pupon, kapablan danci, skermi kaj mortosalti

 

3. Hejmenirinte Ĝepeto tuj komencas skulpti la marioneton. Li donas al ĝi la nomon Pinokjo. La unuaj bubaĵoj de la marioneto

 

4. Aventuro de Pinokjo kun la Parolanta Grilo; el ĝi ni ekscios, kiel tedas malbonajn knabojn, se iu pli saĝa ilin admonas

 

5. Pinokjo malsatas kaj serĉas ovon, por fari fritaĵon; sed en la plej bela momento la fritaĵo forflugas tra la fenestro

 

6. Pinokjo dormiĝas kun piedoj sur braĝujo, kaj la sekvan matenon vekiĝas kun piedoj tute forbrulintaj

 

7. Ĝepeto revenas hejmen kaj la kompatinda donas sian kunportitan matenmanĝeton al la marioneto

 

8. Ĝepeto refaras la piedojn al Pinokjo, kaj vendas sian mantelon, por aĉeti al li alfabetumon

 

9. Pinokjo vendas la alfabetumon, por viziti pupteatron

 

10. La marionetoj rekonas sian fraton Pinokjo, kaj aranĝas por li grandiozan feston, sed ĝuste kiam estas plej amuze, aperas la teatrestro Fajromanĝulo, kaj Pinokjo riskas havi aĉan finon

 

11. Fajromanĝulo ternas kaj indulgas Pinokjon, kiu siavice savas sian amikon Arlekeno de la morto

 

12. Fajromanĝulo donacas kvin orajn monerojn al Pinokjo, por ke li portu ilin al sia paĉjo Ĝepeto; sed anstataŭe, Pinokjo lasas sin superruzi de la Vulpo kaj Kato, kaj foriras kun ili

 

13. La gastejo "La Ruĝa Krabo"

 

14. Pinokjo, ĉar li ne obeis la bonajn konsilojn de la Parolanta Grilo, trafas banditojn

 

15. La banditoj persekutas Pinokjon kaj atinginte, pendigas lin sur branĉon de la Granda Kverko

 

16. La bela Bluhara Knabino ordonas depreni la marioneton, metas lin en liton, kaj vokas tri kuracistojn por ekscii, ĉu li vivas aŭ mortis

 

17. Pinokjo manĝas la bombonojn, sed ne volas preni laksigilon; sed kiam li vidas la enterigistojn, kiuj venas forporti lin, li tamen ĝin glutas. Poste li mensogas, kaj pune pro tio lia nazo komencas kreski

 

18. Pinokjo retrovas la Vulpon kaj la Katon, kaj iras kun ili semi la kvar monerojn sur la Kampo de Mirakloj

 

19. Pinokjo estas prirabita je siaj moneroj, kaj por puno li ricevas kvar monatojn da malliberejo

 

20. Post kiam li ellasiĝas el la malliberejo, Pinokjo ekvojas, por reiri al la domo de la Feino; sed dumvoje li trafas teruregan serpenton, kaj poste falas en kaptilon

 

21. Pinokjon kaptas kamparano, kaj devigas lin servi kiel gardohundo ĉe kokejo

 

22. Pinokjo malkovras la ŝtelistojn, kaj rekompence por sia fideleco, fariĝas libera

 

23. Pinokjo priploras la morton de la bela Bluhara Knabino: poste li trovas kolombon, kiu portas lin al la marbordo, kaj tie li ĵetas sin en la maron, por helpi al sia paĉjo Ĝepeto

 

24. Pinokjo venas al la insulo de la Laboremaj Abeloj, kaj retrovas la Feinon

 

25. Pinokjo promesas al la Feino, esti bona kaj lerni, ĉar tedas lin esti marioneto, kaj volas fariĝi brava knabo

 

26. Pinokjo iras kun siaj kunlernantoj al la marbordo, por vidi la teruran Ŝarkon

 

27. Granda batalo inter Pinokjo kaj liaj kamaradoj, unu el kiuj vundiĝas, pro kio Pinokjon arestas la ĝendarmoj

 

28. Pinokjo trafas danĝeron, esti fritita en pato, kiel fiŝo

 

29. Pinokjo revenas al la domo de la Feino, kiu promesas al li, ke ekde la sekva tago li ne plu estos marioneto, kaj fariĝos vera knabo. Granda kafo-lakto-trinkado por festi ĉi tiun eksterordinaran eventon

 

30. Anstataŭ fariĝi knabo, Pinokjo sekrete ekvojas kun sia amiko Meĉo al Senfario

 

31. Post kvin monatoj de senfarado, je sia konsterno, Pinokjo sentas kreski al li belan paron da azenoreloj, kaj li fariĝas vera azeneto kun vosto kaj ĉio cetera

 

32. Azenoreloj kreskas al Pinokjo, kaj poste li fariĝas vera azeneto, kaj komencas iai

 

33. Pinokjo fariĝas vera azeno kaj forkondukiĝas por vendado, lin aĉetas Direktoro de klaŭna trupo, por instrui lin danci kaj salti tra ringoj; sed li lamiĝas iun vesperon, kaj aĉetas lin aliulo, por fari tamburon el lia felo

 

34. Post la ĵeto en la maron fiŝoj manĝas Pinokjon, kaj li refariĝas marioneto. Sed dum li naĝas, por elsavi sin, la terura Ŝarko lin englutas

 

35. En la korpo de la Ŝarko Pinokjo retrovas... nu, kiun li retrovas? Legu tiun ĉi ĉapitron, kaj vi ekscios

 

36. Finfine Pinokjo ĉesas esti marioneto, kaj fariĝas knabo

 

Ĉefpaĝo