A Fundamento magyarul!
 

 

 

 


1909 óta először magyarul a teljes Fundamento de Esperanto!

Új, modern fordításban...

Minden magyar eszperantista elengedhetetlen kézikönyve

 

fund1

fund2

 

 

L.L. Zamenhof úgy gondolta, hogy...

„Az eszperantó fundamentumának” állandó vezérfonalként ott kell lennie minden jó eszperantista keze ügyében, hogy alaposan megismerje és gyakori tanulmányozással szüntelenül tudatosítsa magában azt, ami nyelvünkben hivatalos és megkérdõjelezhetetlen, hogy azután mindenkor pontosan meg tudja különböztetni a minden eszperantó tankönyvben kötelezõ hivatalos szavakat és szabályokat azoktól a magánjelleggel ajánlott szavaktól és szabályoktól, amelyeket esetleg nem minden eszperantista ismer, vagy nem mindenki fogad el. „Az eszperantó fundamentumának” ott kell lennie minden jó eszperantista keze ügyében olyan állandó mérceként, amely megóv bennünket attól, hogy letérjünk az egység útjáról...”

 

Tartalom

 

Bevezetőül  ̶̶  Enkonduke

 

Az eszperantó fundamentuma

Előszó

Nyelvtan

Gyakorlatok

Egyetemes szótár

 

Fundamenta Gramatiko (eszperantó szövegváltozat)

Az Egyetemes szótárból hiányzó tövek

A Boulogne-i nyilatkozat

Irodalom

Tartalomjegyzék

 

Kapható:

Érdeklődjön Horváth Józsefnél

esperanto kukac vortaro.hu

+96/426 789, +96/624 038

+20/298 22 90

 

Vissza